Loading...
Referencer 2018-11-14T10:03:04+01:00

REFERENCER

Eftersom køb og salg af selskaber er et følsomt emne, er det ofte også en branche, hvor både sælger og køber ikke ønsker at fremstå alt for synlig.
Af samme grund har vi, gennem tiden, gennemført flere handler, hvor det desværre efterfølgende er blevet os pålagt, ikke at gå ud med det offentligt.
Det gør naturligvis vores referencespektrum noget mindre, men det er noget som vi har forståelse for, og derfor også respekterer til fulde.
Vi laver mellem 2-6 transaktioner om året, afhængigt af størrelsen på selskaberne.

Pressemeddelelse – November 2018

Trans-Air Danmark A/S solgt til YOYO Global Freight ApS.

Trans-Air Danmark A/S valgte Laursen Partners som mægler ifm. salget af selskabet, til YOYO Global Freight ApS i Odense.
Henrik Nielsen og Finn Laursen havde flere gange over årene talt om, at Henrik på et tidspunkt ville stoppe sin aktive karriere som eneejer og CEO i Trans-Air Danmark A/S i Kastrup, og sælge virksomheden.
Henrik og Finn indgik i september 2018 en aftale, og havde på forhånd talt om de værdier Henrik så, som de vigtigste ifm. et salg af Trans-Air Danmark. Et af de vigtigste værdier var, at selskabet kunne fortsætte sit virke fra adressen i Kastrup. Dette var især af hensyn til de 8 loyale medarbejdere, som havde arbejdet for og sammen med Henrik i flere år.
Finn havde peget på 2 selskaber, som han så som mulige købere af Trans-Air Danmark. Den ene heraf var YOYO Global Freight i Odense, som Henrik ikke umiddelbart selv havde tænkt på ifm. salget af selskabet.
YOYO Global Freight har i dag 50 medarbejdere, med hovedkontor i Odense samt afdelinger i Aalborg, København, Stavanger i Norge og New York.
Efter nogle indledende møder og udveksling af fortrolige dokumenter, opstod der hurtigt en god kemi mellem Henrik Nielsen og Kasper Andersen, CEO/Partner i YOYO Global Freight, samt deres to højre hånde, der i samarbejde skal forestå implementering af de 2 virksomheder.
YOYO Global Freight så et potentiale i at overtage Trans-Air Danmark, først og fremmest for at få et kontor i København, med et godt team der har arbejdet sammen i flere år. Dernæst at udvide deres forretningsområder, hvilket øger værdien for YOYO’s eksisterende kunder og samarbejdspartnere.
Henrik fortsætter sit virke i selskabet som konsulent for at sikre, at kunder og leverandører følger med fusioneringen af de 2 selskaber.
Finn Laursen udtaler; ”Det var en utrolig hurtig proces, som vi sjældent oplever ifm. køb og salg af selskaber indenfor Transport- og logistik. Først og fremmest opstod der hurtigt en god kemi mellem køber og sælger, idet de begge kunne se en stor fordel ved en fusion/overtagelse af selskabet Trans-Air Danmark. Dernæst var Henrik meget åben for løsninger ifm. overtagelsen, både økonomisk og fremtiden for Henrik selv.”
For yderligere oplysninger kontakt:
Finn Laursen, fl@laursenpartners.com, Tlf. 28138486
Søborg, november 2018 – vers. 1.01- Trans-Air Danmark A/S / Yoyo Global Freight A/S / Laursen Partners

Pressemeddelelse – Oktober 2018

Combino East A/S solgt til NTG Group A/S.

Combino East A/S valgte Laursen Partners som mægler ifm. salget af aktiemajoriteten til NTG Group A/S.
Combino East A/S kontaktede Laursen Partners i starten af 2018, og spurgte hvad de kunne gøre for at gøre selskabet salgsklar. Efter et par møder blev vi enig om at starte salgsprocessen nu, for at finde en køber af selskabet helt eller delvis.
Combino East har været inde i en forrygende udvikling, siden selskabets start i 2012.
Laursen Partners udarbejdede en rapport om selskabet med nøgletallene, hvor der samtidig blev lavet en anonym teaser, til brug for at sende til de mest potentielle købere af selskabet.
I tæt samarbejde med ejerne af Combino East, valgte vi 5 købere, hvoraf den ene sælger/ejer godt kunne se sig selv fortsætte sit virke heri. Et par af de udvalgte købere takkede for at vi havde kontaktet dem, men valgte pga. deres egen strategi at sige nej tak.
På dette tidspunkt vidste de andre mulige købere ikke præcist hvem sælger var. Vi er i en lille branche, og når vi taler køl/frys som er Combino East’s spidskompetence på det øst europæiske marked, kan det være svært at lave en teaser der giver tilpas mange informationer, uden at modtager kan regne ud hvem sælger er. Før en underskrevet fortrolighedserklæring får mulige købere ikke nogen præcis information.
De købere som viste interesse, og som underskrev en fortrolighedserklæring, fik herefter de mest relevante oplysninger præsenteret. Herefter begyndte forhandlingsprocessen, hvor vi i Laursen Partners havde flere møder med de mulige købere, uden at sælger deltog. Senere i forhandlingerne deltog sælger også i møderne.
Den endelig købsaftale blev underskrevet i slutningen af september 2018, hvilket er en forholdsvis kort proces når vi taler tidshorisont indenfor virksomhedshandler, der ofte kan tage dobbelt så lang tid siger Finn Laursen.
Søborg, oktober 2018 – vers. 1.02- Combino East A/S / NTG Group A/S / Laursen Partners

NEFF Reference dansk